گزارش کار آزمایشگاه خاک

خودم نوشتم رو قرار دادم سری آزمایشهای بعدی رو تو پست های دیگه قرار میدم

آزمایش اول          آزمایش تعیین درصد رطوبت

مقدمه :  

آزمایش تعیین درصد رطوبت احتمالاً رایجترین و ساده‌ترین نوع آزمایش آزمایشگاهی مکانیک خاک است که می‌تواند بر روی خاکهای دست خورده یا دست نخورده انجام شود. 

هدف آزمایش :

در اکثر آزمایش های مکانیک خاک، لازم است درصد رطوبت خاک تعیین گردد. این آزمایش برای درصد وزنی رطوبت سنگ نیز به کار می رود. البته این آزمایش نمی تواند درصد رطوبت واقعی مصالحی را که دارای مقدار قابل توجهی کانی های هالوزیت، مونت موریلونیت و گچ است، به دست آورد. همچنین در مصالحی که آب درون منافذ آن‌ها دارای مقدار زیادی املاح محلول مثل کلرورسدیم(که در رسوبات دریایی وجود دارد) و یا مواد آلی هستند، درصد رطوبت به دست آمده حقیقی نیست. در موارد فوق الذکر باید روش دیگری اتخاذ شود که نتایج حاصل متناسب با هدف آزمایش باشد. در بسیاری از خاک‌ها درصد رطوبت طبیعی یکی از خواص فیزیکی مهم است که رفتار خاک را در مقایسه با حدود اتربرگ بیان می کند و بیشتر به صورت حجمی به کار می‌رود. در خاک‌های ریزدانه (چسبنده ) پایداری و مقاومت خاک بستگی به درصد رطوبت آن دارد. در این حال رطوبت طبیعی خاک با نشانه های حد روانی و حد خمیری مقایسه می شود و در نتیجه حالت روانی و سفتی خاک مشخص می‌شود. آب موجود در خاک را می توان به سه دسته:

1-ثقلی          (Gravitational)2-مویینه ای            (Capillary)3-هیگرو سکوپیک (Hygroscopic)             

تقسیم نمود. باید توجه داشت که در مهندسی ژئوتکنیک, رطوبت خاک, آن قسمت از آب آزاد است که فضای بین دانه ها را پر می کند و «آب منفذی» یا ثقلی نامیده می شود, نه آنکه در ساختمان کریستالی کانی به کار رفته یا در سطح آن جمع شده است (آب هیگروسکوپ و آب مویینه‌ای). بنابراین اگر در ساختمان خاک مقدار زیادی آب کریستالی وجود داشته باشد, نباید این آب به عنوان رطوبت خاک به حساب آید. در ضمن لازم است ذکر شود که اصطلاح ذرات جامد در مهندسی ژئوتکنیک به کانی‌ها یا مواد طبیعی گفته می شود که در آب غیر محلولند.

وسایل  آزمایش:

1)ترازو دیجیتال

2)ظرف

3)اون

4)مقداری خاک مرطوب

 

 

شرح وتئوری آزمایش:

ظرف خشک و تمیزی را را وزن می نماییم این وزن راw1 می نامیم و مقدار نمونه را در ظرف ریخته و وزن مجموعه را بدست می آوریم این وزن را w2 می نامیم ظرف و نمونه را در مدت 24 ساعت در دمای 105 الی 110 درجه سانتیگراد در اون نگهداری می کنیم. از گرمای بیشتر از این مقدار باید اجتناب کرد این کار برای این است که مصالح آلی موجد درخاک به حالت ذوب در نیایند و امکان تغییر در ترکیب کانی ها پیش نیاید. زمان لازم برای گرم کردن بستگی به مقدار نمونه دارد. برای اطمینان از خشک شدن کامل نمونه کافیست در فاصله های زمانی 4 ساعت ظرف محتوای نمونه را وزن کرده و اگر اختلاف دو وزن پیاپی کمتر از 1/0 وزن نمونه باشد می توان پذیرفت که خاک خشک شده است. در مورد خاک هایی که احتمال وجود گچ در آن ها باشد خشک کردن باید در دمای 80 درجه سانتیگراد و در مدت بیشتری انجام گیرد چون تبخیر آب تبلور گچ موجب خطا در نتیجه می شود پس از اطمینان خشک شدن نمونه آن را از اون خارج کرده اجازه می دهیم در فضای آزاد سرد شود وزن نمونه و ظرف را پس از خشک شدن w3 می نامیم.

مقدار رطوبت را از رابطه ی زیر بدست می آید؛ 

W *100= *100

ما در این آزمایش1 خاک را مورد بررسی قرار دادیم: خاک سطحی

محاسبات:

 

مصالح سطح  خاک :

وزن ظرف : 86.8

وزن ظرف و خاک مرطوب : 293.5

وزن ظرف و وزن خشک : 274

(1 وزن آب موجود در خاک:  

2)وزن خشک خاک :

درصد رطوبت = 10.4%ω

 

 

خطا ها :

-در این آزمایش به هنگام وزن کشی باید بسیار دقت نمود چون حتی چند گرم هم می تواند به کلی نتیجه ی آزمایش را تغییر دهد.

= خطای انسانی

-خطای دستگاهی ( از قبیل کالیبره نبودن دستگاهها و ... .)

/ 0 نظر / 803 بازدید